fredag 4 juli 2008

Religion

Ett ämne jag försöker avstå från att diskutera är religion. Till stor del är orsaken till detta, som jag berört tidigare, att avståndet mellan människors tår och människors öron kan vara så skrämmande kort. Ändå halkar jag dit, titt som tätt. Jag har svårt att hålla tyst, helt enkelt. Christermagister skrev för ett par dagar sedan en betraktelse kring religion i allmänhet, och fundamentalistisk kristendoms betydelse för USAs politik idag i synnerhet. Detta inlägg ledde till en diskussion om huruvida kristendomen bör få behålla sin särställning i svenskt samhälle och svensk politik, eller om samma hänsyn bör tas till alla religionsutövare, oavsett religion.

Jag hävdar med bestämdhet att skall kristna ges speciella privilegier på grund av sin religion skall hinduer ges likvärdiga privilegier, muslimer, satanister, asatroende mfl skall ges lika betydande privilegier även de. Skall speciell hänsyn tas till kristna i egenskap av kristna skall lika stor hänsyn tas till shintoister, buddhister, judar med flera. Religion som religion, ingen skillnad. Jag hävdar också att om man INTE är villig att ge likvärdiga privilegier till alla religiösa, oavsett trosinriktning, skall man inte ge det till någon. Inte till kristna heller.

Det finns idag ett kristdemokratiskt parti med betydande inflytande. Om ett muslimdemokratiskt parti grundades, eller ett satanistdemokratiskt parti, skulle det accepteras fullt ut? Skulle vi acceptera att de hamnade i regeringsställning? Om det ärliga svaret på detta är ett rungande ja, då har kristdemokraterna en given plats. Om det ärliga svaret blir ett nej, eller till och med ett nja, bör då inte kristdemokraterna också ifrågasättas?

I Christermagisters kommentarer skrev jag
alla svenska medborgare över arton år, oavsett religionsbekännelse, får rösta. Den frågan har överhuvudtaget inte diskuterats. Frågan som diskuterades gällde om det skall tas speciell hänsyn till kristna, enbart på grund av att de är kristna, och mitt argument är att i så fall skall det tas exakt samma hänsyn till muslimer, hinduer, satanister, shiinoister och magiker, enbart på grund av att de har den religionstillhörighet de har. Ska det inte tas speciell hänsyn till muslimer skall det inte heller tas speciell hänsyn till kristna.

Ingen skillnad, religion som religion, bekännare som bekännare.

Jag uttryckte mig otydligt, det är uppenbart, eftersom Nineves svar på detta blev följande frågor:
Undrar hur ni vill att ert förslag ska se ut i praktiken?
-Ska vissa medborgare inte få rösta?
-Ska vissa medborgare inte få engagera sig politiskt?
-Vem bestämmer vilka som inte ska ha samma rättigheter soma andra?
-Ska vi ha åsiktsregistrering och en åsiktspolis?

Så, Nineve, här får du dina svar:
Alla svenska medborgare fyllda arton år och registrerade i röstlängd får rösta. Såvitt jag känner till gäller detta samtliga medborgare fyllda arton utan undantag.

Vem som helst som så önskar får givetvis engagera sig politiskt. Dock bör man försöka skilja på vad som faktiskt är politik och vad som är religion. Alla är inte kristna, alla lever inte efter kristna värderingar, men alla har lika värde och politiken måste anpassas så att alla kan leva med den, oavsett religiös hemvist, inte så att den passar den ena religionen bättre än den andra.

Alla ska ha samma rättigheter som andra. Detta innefattar allt, utbildning, sjukvård, sjukförsäkringssystem, allmänna kommunikationer etc, inte bara religion. Religion är en mycket liten del av samhället, även om den i många enskilda människors liv spelar en stor roll.

Nej, inte ens de mest fundamentalistiska människor har rätt att neka andra människor deras åsikter.

Jag beklagar alla trampade tår, och ber ännu en gång att få påminna den som vandrar mitt i ljuset att orsaken till att skuggorna ser skrämmande ut är inte att de faktiskt är farliga, utan bara att du är litet bländad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar