torsdag 3 juli 2008

Majoren talar

Major Björklund är självkritisk, debatten kring FRA-lagen kom som en överraskning och att buttert tiga och hoppas att debatten ska gå över av sig själv var kanske inte det mest strategiska sättet att bemöta den.

Som den gamle militär han är snuddar han faktiskt vid hotbilden mot Sverige som argument för FRA, men förutom att vifta med pappa Putin och hans glada gossar är han väldigt ospecifik:
Det här handlar om att Sverige ska skydda sig mot främmande makter, mot främmande spionage, utländska terroristhot, och att vi ska hålla koll på utvecklingen i Ryssland och den ryska krigsmakten. Det är det som det i grunden handlar om. Det är det som Sverige har gjort sedan andra världskriget, och det ska vi göra i fortsättningen också.

Ni behöver prata mer om hoten?

– Ja. Det är klart att det finns en målkonflikt här mellan att värna personlig integritet och att skydda Sverige mot hoten. Så länge man bara pratar om integritet så behöver man inte ha en sådan här lag, naturligtvis. För det är klart att det finns en viss risk för integritetskränkning. Å andra sidan får man väga den risken mot vad vi faktiskt ska skydda oss mot, och den avvägningen har helt saknats i debatten.

Det är klart det finns en risk för integritetskränkningar, men man får väga risken för integritetskränkningar mot den luddigt ospecifika hotbild som eventuellt finns, och den avvägningen har onekligen saknats. Framförallt från regeringshåll.

Såhär låter hotet:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar