onsdag 9 juli 2008

Generationskrock?

Att ungdomsförbunden enas tvärst över de traditionella blockgränserna i sitt motstånd mot den nya avlyssningslagen har väl knappast undgått någon. Jag sitter och funderar på om detta också är ett utslag av krocken mellan generationerna?

Alliansen avser luta sig på pensionärerna i nästa val, det har vi fått ett antal indikationer på. Huruvida det lyckas eller inte får vi väl se, men har de verkligen glömt att rösträttsåldern är arton?

Handlar FRA-lagen ytterst om ytterligare en generationskrock? En krock mellan den generation för vilken kalla kriget var en verklighet under många år, och bolsjevikerna den stora skräcken, och den generationen för vilken världen är en och kommunikationen självklart fri?

Eller är avlyssningen en rökridå, en kuliss att dölja en verklig agenda bakom?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar