tisdag 8 juli 2008

Sjuk försäkring

DN presenterar en serie artiklar om det stora landet på andra sidan Atlanten. Idag talas det om deras system för sjukförsäkringar. Där är det privata försäkringar som gäller, förutom för de allra fattigaste som kan ha tillgång till viss begränsad sjukvård inom det offentlige sjukförsäkringssystemet Medicaid. Den som har gott om pengar har en privat, heltäckande, sjukförsäkring, som garanterar dem vård och omsorg vid sjukdom eller olyckshändelser. Många arbetsgivare erbjuder sjukförsäkring som en del av lönen, ibland för arbetstagaren, ibland för hela arbetstagarens familj.

Mitt emellan dessa grupper finns en grupp till, en grupp som består av i runda slänga 47 000 000 människor, och denna grupp berättas om i DNs artikel. Det är gruppen som inte uppfyller kriterirna för att få hjälp via Medicaid, men inte har råd med 30.000 om året för privat sjukförsäkring. Per person. Viss mängdrabbat kan erhållas. Det är gruppen som försöker rätta till en axel som hamnat ur led på egen hand, som låtsas att en hjärnskakning nog bara är en bula, som går till jobbet med influensa och magsjuka och bidrar till epidemiers spridning eftersom de inte har råd med något annat.

Är det dit hän vi också är på väg? Dagens sjukförsäkringssystem, en vecka gammalt, är det ett steg på väg mot ett samhälle där vi alla har att välja på att betala vår sjukvård själva, teckna en dyr försäkring eller be till valfri gudom om hälsa?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar