måndag 7 juli 2008

Ungdomsministern har även hon talat

Ungdomsminister Sabuni har också uttalat sig om FRA. Hon vänder sig till sveriges ungdomar i en lagom moderligt, tröstande ton och förklarar att FRA-lagen inte är "till för att avlyssna dig. Den är till för att skydda dig". Dock, än en gång, oklart mot vad. Hon fortsätter "Att inte avlyssna är inte att alternativ. Alternativen är att köpa den från andra länder eller att ha avlyssningen själv" Vilket förmodligen skulle bli billigare, och kanske både bättre och säkrare därtill, en av våra östra grannar har ju tex en tämligen hög regeringstjänsteman med rätt stor erfarenhet av det här med underrättelsetjänst, signalspaning och sånt. Han lär dessutom tala hygglig svenska.


Åter till ungdomsminister Sabuni, som tycker att "debatten i den här frågan har kommit till på ett konstigt vis". Det vore intressant att höra henne utveckla just det påståendet vidare. Vad är det som är konstigt? Hur borde debatter komma till? Vem bör initiera en debatt, och vem skall avgöra vad som skall debatteras var? Vid tillfälle, bäste minister Sabuni, får du gärna besvara dessa frågor.

Slutligen bekymrar även Sabuni sig för det faktum att alla missförstått den ödesdigra avlyssningslagen
Det har varit att alla ska avlyssnas. Det finns inte teknik för det. Och jag skulle inte rösta för en sådan lag
Ministern har missförstått, problemet är inte huruvida alla SKA avlyssnas eller inte. Problemet är att alla KAN avlyssnas, alla FÅR avlyssnas och att den som en gång avlyssnats, välgrundat eller av misstag, kommer att avlyssnas igen.

Trots allt har ju FRA uppmärksammat personen tidigare, så någon form av misstanke finns. Väl?

Hej till publiken!
Высоко к аудитории!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar