fredag 11 juli 2008

Hyreslagen

Bostadsmarknaden i Sverige håller på att förändras, allmännyttan är nu ett lågstatusboende, med ständigt sjunkande trygghet för de boende.

Kvällsposten berättar om en familj vars hela hem brann upp. Ingen i familjen var hemma vid brandtillfället, brandorsak kunde inte fastställas och brott kunde inte konstateras. Familjen konstaterades alltså oskyldig. Två dagar senare meddelade hyresvärden dem att kontraktet brunnit upp, och familjen alltså nu stod utan lägenhet.

Och detta med våra makthavares goda minne. Vid brand har hyresvärden inget ansvar för hyresgästernas framtida boende, utan kan rycka på axlarna och beklaga, för att sedan vända dem ryggen.

Hyreslagen säger nämligen:
-En hyresgäst kan förlora besittningsrätten till lägenheten om den totalförstörs enligt hyreslagen i Jordabalken, 12 kapitel, § 10:
-”Blir lägenheten före tillträdesdagen så förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet, förfaller avtalet.”
- 16§: Bestämmelserna gäller också om: ”Lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan”.
I dagsläget är det tillräckligt ovanligt att familjer sätts på bar backe efter brand för att det ska löna sig att gå till tidningen. Det är glädjande.

Men hur många läser idag reportaget och säger till sig själva att familjen får stå sitt kast, betalningsanmärkningar och så många ungar, det är inte samhällets ansvar?

Det där om att ta vara på sin nästa, det är tydligen inte så aktuellt längre?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar