lördag 19 juli 2008

Folkpartistuppror

Jo, kanske kan det låta som en självmotsägelse i somliga öron, men icke desto mindre:

När Lex Orwell röstades igenom för lite mer än en månad sedan valde Birgitta Ohlsson att ståndaktigt lägga ner sin röst. Nu skakar hon, tillsammans med andra fp-kvinnor, regeringen med hot om att lägga en motion om att riva upp FRA-lagen.

"Vi vill ju inte sätta dit vår egen regering, men i absolut sista läget kanske man måste göra det", säger Camilla Lindberg. Hon röstade, som väl de flesta minns, nej vid omröstningen i juni, trots partipiska, enskilda samtal med partisekreterare och vad mer det nu var för otäckheter som användes som påtryckning.

" Ingen har kunnat övertyga mig om behovet av utvidgad signalspaning och ser därför svårigheter att acceptera de konsekvenser lagen har för grundläggande fri- och rättigheter", säger Solveig Hellquist, fp, som visserligen inte röstade nej till förslaget när det begav sig i juni men verkar ha repat mot när hon sett att andra vågat gå emot partipiskan.

Media har uppmärksammat folkpartikvinnornas hot:
"Aktuellts" kommentator Mats Knutsson menar att regeringen står inför stora problem:
- I Rosenbad befinner man sig så nära ett mardrömsscenario som man kan.
- Det är en viktig fråga för regeringen. Om de egna går över till motståndarsidan så har vi en regeringskris, sa han i "Aktuellt".
och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren går ännu längre, han tror att lagen kan rivas upp:
- Nu kan förslagen stoppas. Man får ta initiativet i riksdagen för att riva upp det.

Ingvar Åkesson får återigen träda till FRAs försvar. Han uttalar sig om den lista på namn som lämnats in till datainspektioner, och hävdar bestämt att dessa personer inte avlyssnats.
Jag kan klart deklarera att ingen av de personer som anges på den anonyme anmälarens lista har blivit telefonavlyssnad av FRA.

De namn på personer som kan förekomma i sammanhanget har alltså uppkommit genom spaning på de utländska målen.

Numera har vi betydligt striktare regler som kräver mycket större precision från uppdragsgivarna. Riksdagen och regeringen har sedan år 2000 gett oss regler om försvarsunderrättelseverksamhet och en utförligare reglering av behandlingen av personuppgifter.
Expressen berättar också om hans reaktion på de folkpartistiska kvinnornas hot om motion:
Folkpartisten Birgitta Ohlsson har gått ut med krav på brottsmisstanke för att signalspaning ska få ske. Ingvar Åkesson skriver att det inte går att jämföra signalspaningen med de brottssutredande myndigheternas "tvångsmedel". Spaningen behövs för att kunna skydda landets intressen såsom statens säkerhet, det ekonomiska välståndet och personers fri- och rättigheter. FRA har därmed inte endast ett brottsförebyggande syfte, skriver Ingvar Åkesson i SvD.

Vi får väl se vad de tar sig för, kvinnorna, när det faktiskt blir höst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar