lördag 12 juli 2008

Frälse

Att vara frälse betyder att vara befriad från plikten att betala skatt. I begynnelsen innebar det att i gengäld andra plikter mot samhället istället lades på en. På medeltiden handlade det vanligen om t.ex att vid behov bistå kronan med rustad och tränad här, tjäna som andlig fader och ta hand om en församling med allt vad det innebar av sjukvård och administration eller, emellanåt, bedriva gruvdrift och förse kronan med det allt viktigare järnet.

Idag har Reinfeld pekat ut det nya frälset i samhället: "Det riktiga skattefrälset i Sverige är pensionärer som arbetar, eftersom de har ett dubbelt jobbskatteavdrag". Är det en tillfällighet att frälset är fyrtiotalisterna? Jag undrar jag vilken extra plikt detta frälse tagit på sig mot samhället, i gengäld?

Han viftar också med ytterligare skatteavdrag, som, säger han,
ska minska trösklarna, det ska ge breda sänkningar av marginalskatterna för låg- och medelinkomsttagarna och brytpunkten flyttas för den statliga inkomstskatten, vilket gynnar TCO- och Saco-grupper och ger en utbildningspremie [...]En metallarbetare kommer då totalt att ha fått skattesänkningar på 1 359 kronor i månaden vid en lön på 24 000 kronor. Ett vårdbiträde med en lön på 21 000 kronor får 1 204 kronor i månaden och en polis med en månadslön på 28 000 får 1 494 kronor i månaden.
Jag undrar jag, har de känt av den här skattelättnade just något, med stadigt stigande matpriser, höjda priser på allmänna kommunikationer, höjda avgifter, ökande elpris och så vidare, känner de av den extra tyngden av allt detta guld i plånboken, undersköterskorna, poliserna och metallarbetarna?
efter skattesänkningen finns runt tio miljarder kronor som kan gå till satsningar på psykiatri, familjepolitik, investeringar i infrastruktur och forskning.
Jasså minsann? Tio miljarder kan se mycket ut när man viftar med det sådär på ett podie, men har han sett vägarna i norrlands inland t.ex, Reinfeld, och har han sett dem i Rosengård? Där behövs det åtgärdas. De där tio miljarderna räcker inte i oändlighet, finns det mer att hämta när de är slut?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar