tisdag 8 juli 2008

Om jag ändå haft fel!

För ungefär en vecka sedan skrev jag om arbetsgivares nonchalans gentemot sommarjobbare och säkerhet. Jag önskar jag haft fel när jag skrev det, grundligt fel.

En arbetsgivare i Småland bröt mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyddsutrustning för sommarjobbare. Konsekvensen av detta blev ohyggliga, en femtonårig flicka trampade fel, föll rakt ner i cementgolvet och slog ihjäl sig. Enligt polisen hade flickan inte ens utrustats med hjälm då hon skickades upp på taket.
Ur arbetsmiljölagen, kapitel 5, 3§
”En minderårig får inte anlitas till eller utföra arbete på sätt som medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar