måndag 28 juli 2008

Godmorgon Tolgfors!

Hoppas du sovit gott? Som vakna svenskar noterat har minister Tolgfors vaknat och gjort Åkesson sällskap på arena Brännpunkt i SvD. Han förklarar grötmyndigt* att
Vi ska ha förmågan att skapa en självständig svensk uppfattning i frågor av utrikes-, säkerhets- och försvarspolitisk vikt, utan att vara helt beroende av den information andra länder väljer att ge oss. Därför behövs en egen underrättelsekapacitet.
och visar med hela handen hur invändningar som jag helt missat att de alls rests faller som dominobrickor:
Därmed faller också de påståenden som den nya signalspaningslagens motståndare gjort om att det inte finns exempel på nyttan av FRA:s verksamhet.
Sen lägger han in en högre växel. Han antyder hotbilder:
Den nya tidens bredare hotbild som vi måste kunna upptäcka, förstå och skydda Sverige mot omfattar bland annat militära incidenter, men också terrorhot, spridning av massförstörelsevapen, it-attacker och hot mot svenskar i internationella insatser.

Hot stammar inte sällan från sönderfallande stater och regionala konflikter. Hoten kommer från både statliga och icke statliga aktörer och syftet – vad man vill uppnå – varierar.

Informationen från signalspaning behövs för att bedöma och bemöta yttre hot mot Sverige samt ge underlag för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken
Än en gång får vi Afghanistan som exempel på Farligt Land:
Afghanistan har tydligare än något annat land illustrerat att terror baserad långt borta kan drabba västvärlden hårt. Självklart finns internationella kopplingar till extrema grupper i Afghanistan också idag och där relevant kommunikation rör sig i kabel, där FRA idag ännu inte får spana.
Nu har ju inte svenska FRA tillgång till Afghanska kablar sådär direkt, hur mycket de än spanar, men Tolgfors förklarar hur det ska gå till:
Samtidigt måste Sverige kunna byta information med andra länder, med vilka vi bygger säkerhet gemensamt. Inget land får full informationstillgång utan att dela med sig av egen information.

Därtill kommer att olika länder är bra på olika saker – olika typ av information till gagn för gemensam säkerhet eller om olika regioner i världen – och har olika information att ge.
Så med information och underrättelser som vi byteshandlat oss till skapar vi oss vad han nyss beskrev som en
självständig svensk uppfattning i frågor av utrikes-, säkerhets- och försvarspolitisk vikt, utan att vara helt beroende av den information andra länder väljer att ge oss.
Tolgfors talar givetvis också en del om det integritetsskydd vi får i och med Lex Orwell:
Som exemplen visar rör det sig inte om spaning mot enskilda svenskars kommunikation, utan om stater och organisationer med intressen mot Sverige.

Endast om en person i Sverige har direkt koppling till yttre hot mot landet, som internationell terrorism eller annan stats agerande mot Sverige, blir den relevant för FRA:s signalspaning.
Med andra ord, det är inte enskilda svenskar som skall lyssnas av, utan det rör lite mer ospecificerade 'personer' som råkar befinna sig i Sverige. Menar Tolgfors att eventuell avlyssnad svensk upphör att vara enskild svensk när han eller hon drar på sig FRAs intresse, eller menar han att det inte är fina präktiga svenskfödda människor som behöver avlyssnas utan snarare de där läskigt svartmuskiga med mustasch?

Halvt dolt, mitt i Tolgfors orerande om hotbilder och Farliga Länder, personer i Sverige med direkta kopplingar till yttre hot och andra heffaklumpar, finns den lilla meningen om hotbilden mot Sverige i dagsläget:
För närvarande och under överskådlig tid finns inte ett militärt hot av den gamla typen riktat mot Sverige. Men vi måste kunna följa, upptäcka och förstå om detta förändras över tid.
Tolgfors ägnar sig energiskt åt att slå på stora trumman, varna för svartmuskiga heffaklumpar och i största allmänhet framställa världen som en farlig och hotfull plats, särskilt för västerlänningar och i all synnerhet för svenskar, och antyder att det visserligen inte ser ut att vara någon överhängande risk att tex Polen skulle få för sig att invadera Sverige i slutet av nästa vecka (annat än med giftalger då, men det är inte bara deras trupper, de är internationella) MEN att där minsann finns andra hot vi ska vara rädda för.


Lex Orwell är en kass lag. Den öppnar alltför stora möjligheter till avlyssning av enskild person för att någon myndighet, i stort sett vilken som helst nu existerande eller i framtiden skapad, anser att så vore lämpligt.

Tolgfors första syfte verkar vara att försöka skrämma folk till att tacksamt ta emot Lex Orwell. Den som med skräck som vapen försöker få sin vilja igenom kallar vi terrorist.

Litar ni på honom? Jag är skeptisk.


*grötmyndig=(sannolikt af lty. grotmündig, stor i munnen), uppblåst, dumt befallande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar