söndag 13 juli 2008

Att skapa en bild

Journalisten Ulf Törnberg har fått komma in i "En av de hemligaste hemliga verksamheterna i Sverige", där han fått träffa Ingvar Åkesson, generaldirektören för myndigheten i fråga.

Åkesson är frustrerad, men inte över den massiva kritiken i media och bloggar.
Utan om svaren på kritiken. Svaren som aldrig kan ges.
– Många här säger ”det är ju fan att vi inte får berätta, tänk om de bara visste”.

Så enkelt är det, menar Ingvar Åkesson. Och det är det svåra i debatten. [...] FRA måste förklara att FRA inte är vad folk tror, sammanfattar han. Många argument och påståenden i debatten har visat att det behövs.
– Debatt är bra och välkommen, men den måste vara sansad. Det stora missförståndet måste bort. Vi måste förklara, förklara, förklara

Missförstånden är i och för sig många. Störst av dem alla är att FRA gnuggar händerna i väntan på att snart börja massavlyssna svenska folket när myndigheten nu också får tillgång till kabelnätet.
– Det varken kan, vill eller får vi. Svårare än så är det inte.

Så drar han det igen, som så många gånger de senaste veckorna:
FRA har ingen egen vilja utan arbetar med uppdrag av regeringen, försvaret, polisen, Säpo, tullen och liknande organisationer.
Detta är värt att fundera på. Vem driver tesen att FRA ska massavlyssna hela svenska folket?

Är det FRA själva? Nej, hr Åkesson och ÖB har ivrigt förnekat detta.

Är det regeringen? Nej, även därifrån har man ivrigt förnekat detta.

Är det media? Nej, tidningarna snubblar på varandra i sin iver att få visa att de hört och förstått bättre än 'folket' och minsann vet att FRA inte har för avsikt att massavlyssna hela svenska folket.

Är det bloggosfären? Nej, där påtalas att problemet inte är att hela svenska folket skall avlyssnas, utan att vem som helst kan komma att avlyssnas. Som Åkesson själv säger i artikeln, FRA har ingen egen vilja utan arbetar på uppdrag från regering och andra myndigheter.

Så vem driver tesen? Finns den? Är det så att myndigheter och regering missförstår folket så till den milda grad att de faktiskt tror att detta är vad folket tror?

Eller är den en kuliss, en rökridå att projicera den bild mot som man från regeringshåll och myndighetshåll vill visa upp? En bild av ett folk som är rädda för spöken, med en regering som tålmodigt, om och om igen, förklarar att spöken bara finns i sagorna, ända tills folket lugnar sig och äntligen somnar sött?Artikeln fortsätter med att Åkesson får berätta lite mer om sin egen roll som generaldirektör:
Allt tal om att framtida mer illasinnade regeringar kan beordra massavlyssning är falskt. Generaldirektören, det vill säga jag, skulle vägra eftersom det bryter mot lagen. Jag skulle säkert få med mig de nya kontrollinstanserna.
Men skulle det göra så stor skillnad om generaldirektören sa ifrån?
En av de mindre uppmärksammade följderna av det nya lagförslaget är att generaldirektören för FRA förlorar mycket av den makt den har haft. Regering, riksdag och de föreslagna kontrollinstanserna får en helt ny kontroll.

Delar av självständigheten försvann redan vid årsskiftet då FRA:s instruktion skrevs om. Bland annat spikades i ett hemligt regeringsbeslut vilka som har rätt att ge FRA uppdrag, nu utpekade statliga organ.
– Innan dess kunde jag fritt bestämma vem som kunde ge oss uppdrag, om vi skulle lyssna på utlandssamtal eller inte – vilket vi internt bestämde att vi inte skulle göra – och mycket annat.

Med den nya lagen blir det uttalat att det är regeringen och kontrollorganen som går in och reglerar FRA i stället för att myndigheten sköter sig själv.
Så generaldirektörens protest, om han skulle finna att en framtida regering, eller annan myndighet, önskade massavlyssning skulle inte väga särskilt tungt. Ingvar Åkesson är positiv till nyordningen:

Det är bra, jag har alltid tyckt att det var fel att en enskild person skulle ha beslutsrätten. Jag är lojalist, så jag har alltid agerat efter vad som är bra för Sverige. Och i den anda som funnits i instruktionerna. Men det är helt rimligt att statsmakterna ska bestämma.
Så varför inledde han hela resonemanget med att antyda att han själv, i egenskap av generaldirektör, har möjlighet och makt att säga ifrån?

Artikeln avslutas med ett par frågor kring den eventuella hotbilden:
Det finns annat än FRA-debatten. Är det någon man ska fråga om Rysslands roll just nu är det Ingvar Åkesson.

Hur är det med den ryska björnen?
– Ja, den kanske har vaknat. Ryssland är intressant på många sätt. Nu när energipriserna är väldigt höga är det klart att det är mycket pengar som samlas där.

Hör ni mer skrammel därifrån?
– Nja, det vill jag inte närmare gå in på, av naturliga skäl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar