fredag 4 juli 2008

Olofsson talar också

Det är intressant, på ett sätt, att hon i tidningarnas rubriker kallas Maud, och på det viset görs lite mjukare, lite varmare, lite närmare än tex Reinfeldt, som ingen skulle få för sig att benämna Fredrik i rubriken. Här benämns hon dock Olofsson, och hon är inte ett dugg mjukare eller varmare än någon av de andra svenska politiker som talat de senaste dagarna.

Olofsson ansluter sig till grupp Tolgfors i FRA-frågan: " Vi har kommit överens om de här tio punkterna, och det står vi fast vid. De tio punkterna gäller". Inget mer utrymme för diskussioner, inget mer utrymme för melodramatiska utspel, Federly och hans vapendragare Ankersjö står kvar ensamma vid ett förhandlingsbord alla andra lämnat.

Den som möjligen lämnat en dörr på glänt är Reinfeldt, i formuleringen "Vi beskriver saker som vi vill göra, men de måste också faktiskt utformas. Det arbetet är inte färdigt än" låter han antyda att där kan finnas ett visst utrymme för förhandlingar. Om det inte bara är en illusion vi ser, ljusets lek med spegeln på den andra väggen?

Vem står bakom den, förresten?

Hej till publiken!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar