måndag 7 juli 2008

ÖB talar

ÖB Håkan Syrén har uttalat sig om FRA i tv4s morgonsoffa, och tidningar låter oss veta vad som sas. Han tycker debatten blivit "lite olycklig och lite vilse", som om debatten vore en stackars liten förvirrad varelse som yrar omkring på nätet och inte vet var den hör hemma. ÖB ser för övrigt lite olycklig och lite vilse ut han också på bilderna i tidningarna, är det en tillfällighet? Vi har talat om tillfälligheter tidigare, visst har vi?

Syren (Det är AB som valt att slopa accenten, inte jag) förklarar att
det är en form av målkonflikt där vi å ena sidan vill ha försvarsunderrättelser, i andra änden personlig integritet. Det har blivit så digitalt att det går inte finna svaret i endera lägret, det behövs någon form av jämkning
Är det bara jag som hör det underförstådda 'och det är integriteten som rättar in sig i ledet?' Syrén fortsätter med en liten pedagogisk utläggning om vad vi ska ha signalspaningen till, för att den stackars vilsna debatten skall hitta rätt:
- I detta ögonblick flyger svenska Herculesflygplan i Afghanistan och för att våga uppträda där måste jag veta vad som kan förekomma där i form av missiler och dylikt.

- Den kunskapen bygger ofta på resultat av signalspaning. Jag är helt beroende av de kunskaperna. Man behöver dem för att ha uppfattningen om att något är på gång, så att man kan höja beredskapen.

Det han glömmer nämna hur svårt det är att få fram den sortens information som berör eventuellt hot mot svenska Herkulesplan över Afghanistan genom signalspaning på den här sidan av Ryssland. Vad har detta med FRA-lagen att göra? Handlade inte den om Försvarets RadioAnstalts rätt att avlyssna svensk trafik, och trafik som går över svenska gränser? Var nämns FRA-s rätt att upprätta signalspaning i andra delar av världen? Inte är det väl så att hr Syren sitter i morgonsoffan och talar om hur FRA ägnar sig åt att signalspana på radiotrafik i andra delar av världen? Eller är detta ett exempel på vad som kommer att snappas upp vid avlyssning av rysk trafik?

Syrén framhåller noga att det han säger "är inget inspel i debatten. Jag vill inte bli en bricka i det spelet".

Känns inte det tryggt? Vi har en ÖB som inte vill bli inblandad i sitt eget försvars agerande. Vem ska då blir det? Jag har annat för mig i höst, någon klok och omdömesgill som har tid?

Tack Anna-Lena Anderberg för bilden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar