lördag 5 juli 2008

Generationskrock

Expressen och Demoskops nyligen genomförda mätning visar att pensionärer är de som är nöjda med regeringens politik. De, som personligen varken berörs av sjukförsäkringssystemet eller FRA, är nöjda och står för en statistiskt säkerställd ökning av antalet väljare. Unga är inte alls lika nöjda, utan ratar alliansregeringens politik. Färre än var fjärde kan tänka sig rösta på något av de fyra regeringspartierna.

Har pensionärerna varken barn eller barnbarn? Eller har de inget intresse av hur barn och barnbarn har det nu och framgent?

Inte ligger det väl någon sanning i pratet om fyrtiotalisternas roffarmentalitet? Allt åt oss, de som kommer efter får skaffa sig själva, inte kan väl en hel generation resonera så?

Väl?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar