fredag 4 juli 2008

Sjukförsäkringssystemet

Det har gått mindre än en vecka sen det nya sjukfärsäkringssystemet trädde i kraft. Försäkringskassan har skickat ut brev till långtidssjukskrivna och informerat om hur förändringarna ser ut, och vad som nu väntar. I klartext talade de om att den som inte väntas dö inom ett par månader när den tilldelade tiden är över, dvs i första hand ett år, och sedan, på yttersta nåder, ytterligare en period med sänkt ersättning, sparkas ut ur systemet.

Många har tagit illa vid sig av dessa formuleringar, känslan av att den som är döende ändå inte kommer att behöva ersättningen så länge och det är därför staten kan kosta på sig att vara generös i de fallen har orsakat att människor känner att stat och försäkringskassan önskar livet ur dem. Det var väl ändå inte meningen?

Försäkringskassan har nu, enligt SvD, fått backa från denna nitiska tolkning, eller möjligen från denna alltför iögonfallande formulering, och ansvarig minister Husmark Pehrsson säger "Det finns ingen som är allvarligt sjuk som kommer att bli utan ersättning. För dem finns ingen bortre gräns" och Leif Westerlind, ämnesråd på socialdepartementet förtydligare: "Beskrivningen 'allvarliga sjukdomar' ska inte uppfattas så att det bara är personer där döden är given som ska ha den högre sjukpenningen. I propositionen står det inte längre livshotande sjukdomar, men det fanns med i en tidigare skrivelse".

I början av nästa vecka skall försäkringskassan, enligt SvD, redovisa sina nya tolkningar av direktiven. Den som lever får väl se vad de kommer fram till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar