tisdag 8 juli 2008

Reinfeldt förstår sig inte på Sahlin

Fredrik Reinfeldt förstår inte vad det är s och mp kommit överens om, enligt DN. Nu gör kanske inte det så väldigt mycket, eftersom Fredrik Reinfeldt varken är med i s eller mp, men jag ska försöka räta ut åtminstone några av frågetecknen åt honom.

Jag hoppas han uppskattar servicen.

Det var den socialdemokratiske statsministern Per Albin Hansson på 40-talet som såg till att inrätta FRA
säger Fredrik i DNs artikel.

Det har hänt mycket i världen under de dryga sextio år som gått sedan dess, Fredrik. Kalla kriget har tinat, EU har växt fram, världsekonomins poler har flyttats, allianser har slutits, brutits, slutits på andra fronter för att återigen falla sönder, den som såg ut att vara fiende igår visade sig vara en vän, medan den vän vi litade på visade sig ha ett något annorlunda sätt att se på världen än vi trodde. Det innebär, Fredrik, att förvarsbeslut tagna under fyrtiotalet, hur välgrundade de än var då, inte med automatik är lika välgrundade idag.

FRA bad den förra socialdemokratiska regeringen om en teknikneutral lagreglering av signalspaningen, eftersom den övervägande delen av den elektroniska kommunikationen i dag går i kabel i stället för som förr genom etern.
fortsätter han.

Om en myndighet kommer till regeringen och ber om något betyder inte det att regeringen automatiskt lovat att uppfylla deras önskan. Det trodde jag man fick lära sig på grundkursen för statsministrar, var du inte uppmärksam på den lektionen? När myndigheter kommer till dig och ber om saker betyder det att du, som statsminister, skall be människor som känner till saken att tala om för dig om det är rimligt eller inte. När det gäller FRA har de experter, de som faktiskt jobbar med saken och vet hur världen ser ut nu, som du frågat, jurister och säkerhetspolister bland andra, sagt att det är en dålig idé. Då borde du sagt nej. Mona Sahlin säger nej därför att experterna förklarat vad som är dåligt med idén, hon förstår att hon, som aspirerande statsminister, inte kan veta allt, utan att hon måste lyssna på dem som är insatta i saken.

Ska man då behålla FRA när detta först ska utredas under många år? Det har varit en bärande idé att Sverige ska ha en egen försvarsunderrättelseverksamhet för att lära oss om hot mot vårt land. Det byggde mycket av vår neutralitetspolitik
säger han sen.

Jo, det stämmer, Fredrik, det byggde mycket av vår neutralitetspolitik. Men Sverige är inte neutralt längre. 1993 övergavs den linjen, Sverige var inte längre ett neutralt land. Carl Bildt var statsminister då, han kanske kan berätta mer om den saken för dig om han har tid? Jag vet att han kan verka imponerande, men kom ihåg att han är en människa han också, precis som du, ber du vänligt kommer han att svara vänligt, det är jag säker på.

jag undrar hur de reagerar som har sett hoten på riktigt
avslutar Fredrik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar