lördag 20 september 2008

Aluma i Malmö i ekonomisk kris

berättar Skånskan.
I ett brev till politikerna skriver kooperativet Comintegra, som ger ut tidningen, att man på kort sikt behöver en miljon kronor för att klara den akuta krisen. för dels tidningen, dels kooperativets boendeverksamhet.

Sänkta bidrag Enligt Carsten Ekström, kooperativets ordförande finns det flera skäl till att man inte lyckats hålla sin budget. Underskottet på boendet beror bland annat på flera stadsdelar valde att utnyttja andra boenden än Comintegras, medan underskottet i tidningsutgivningen bland annat beror på att kommunens bidrag minskat med 240 000 kronor.
Lågkonjunkturen vi är på väg in i ställer också till det, berättar Carsten Ekström vidare för Skånskan:
Det kommer till exempel inte lika mycket folk till Ikea och det påverkar även våra försäljare.
Situationen ser ännu så länge annorlund ut på andra håll i landet:
Av den miljon som Comintegra begär av Malmö kommun behövs cirka 400 000 för att klara utgivningen av Aluma, säger tidningens verksamhetschef, Anna Kind.
Hon har svårt att förstå varför Malmö kommun minskat bidraget till tidningen.
– Jag har bett om en dialog för att få besked. Jag har frågat hur man egentligen ser på Alumas verksamhet. Och om man tittar på hur det ser ut i dag i Göteborg och Stockholm får man där mycket mer i stöd.
Ser det likadant ut i morgon i Göteborg och Stockholm, är Malmö bara den första kommunen att än en gång prioritera ner stöd till medmänniskor i första hand när budgeten skall slimmas?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar