onsdag 3 september 2008

FRA-lagen medför massiv kartläggning av oskyldiga

DN debatt skriver ett antal personer en debattartikel där de påvisar hur
Riksdagsledamöterna visste inte att de röstade för att FRA får rätt till kartläggning av väldigt många medborgare på individnivå. Lagstiftarna tycks ha förts bakom ljuset när de antog FRA-lagen i juni. Tillsammans med tidigare regelverk ger den nya lagen FRA rätt och möjlighet att registrera alla medborgares sociala nätverk. Det sker med hjälp av vad som är känt i olika register om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, medlemskap i fackförening eller sexualliv. På så sätt kan FRA ofta ha bättre kunskap om en människas liv en vad denna själv har. Därtill har FRA rätt att överföra personuppgifter till främmande makt. FRA:s avlyssning av civil kommunikation medför således en oacceptabel kartläggning av otaliga medborgare på individnivå
I artikeln framhålls bland annat det faktum att
det är ett känt faktum att övervakning fungerar bäst mot dem som inte vet att de är övervakade, samt mot dem som saknar förmåga att värja sig mot övervakningen
Detta betyder i klartext du som tror dig har rent mjöl i påsen, och därmed vara fredad, du som tror på att FRA-lagen är för din säkerhet. Du som låter terrorn, skrämselpropagandan, krypa in under ditt skinn och vill bädda in dig i trygghet i tanken på att någon annan tar ansvaret och skyddar din idyll. Du är den som det ger mest att övervaka.

Mer och mer talas i media om de sk sociogrammen. Ett sociogram är helt enkelt en bild av ett socialt sammanhang. Användningen av dylika skulle till exempel, i ett hypotetiskt men fullt möjligt exempel, kunna se ut såhär: Kalle pratar med Pelle, eftersom de läser matte B tillsammans, på komvux. Pelle som umgås med Stina som går på drejkurs med Ali. Som är kusin med Ahmed, som eventuellt kanske möjligen har något att göra med ett eventuellt hot som kanske finns. Därför är även Ali, Stina, Pelle och Kalle registrerade och satta under bevakning, oavsett innehållet i deras mjölpåsar.

Detta är den verklighet vi lever i. Information och kunskap är vårt bästa skydd. Ta reda på hur det faktiskt ligger till, istället för att bara lyssna på vad andra säger, i synnerhet om dessa andra har något att vinna på att föra dig bakom ljuset och invagga dig i trygghet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar