måndag 15 september 2008

Falleralla

Har ni hört historien om den korrekte prästen som blev utmanad av klockaren:

-Du som är så korrekt, du skulle aldrig våga säga något lite lustigt i predikan! Jag sätter en knapp mot en femma på du inte vågar säga falleralla i predikan på söndag!

Prästen antog utmaningen. Han grubblade och funderade, hur skulle han kunna klämma ur sig ett 'falleralla' i Guds hus? Vad hade han gett sig in på? När söndagen kom stod så prästen i predikstolen. Han nickade vänligt mot klockaren och inledde sin predikan:

-Hösten är här. Löven faller från trädet. Först faller ett. Sen faller två. Och sen falleralla.

Klockarens femma hamnade i kollekten.

Historien kommer för mig när jag läser om den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers som gått i konkurs. Banker är sammanknutna i en komplicerad väv, och risken är stor att först faller en, sen faller två. Och sen falleralla.

Låt oss hoppas att klockarens femma hamnar i kollekten den här gången också, och inte faller med bankerna ner i ett svart hål.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar