tisdag 10 juni 2008

Skriftliga omdömen i lågstadiet

Som väl de flesta vet har regeringen med Björklund i spetsen beslutat att införa skriftliga omdömen redan från första klass. Björklund svamlar glatt om att tja, om eleverna uppnår målen behöver det ju inte skrivas så mycket, men om det är problem så... varje skola får själv utforma omdömena, vilket innebär att ingen överhuvudtaget tillser, garanterar eller ens bekymrar sig om huruvida lilla Karin i Kiruna bedöms likvärdigt med lille Ture i Trelleborg.

Kommer det att tillföras resurser för vidareutbildning av lärarna inför denna reform? Konferenser där lärare från olika rektorsområden, kommuner, regioner, landsändar, får möjlighet att mötas, diskutera och finna om de ser ungefär lika på hur eleverna bedöms? Jag tvivlar. Till sådant finns sällan, om ens någonsin, resurser, men allvarligt talat, Björklund, det vore en investering för framtiden om något! Jag undrar vad det är i betygsystem som gör att varje regering känner ett sånt oemotståndligt behov av att lämna efter sig ett hafsigt hoprafsat hastverk som ställer tillvaron i skolan på ända, för elever och lärare, och sedan klaga högt och ljudligt på den illa fungerande skolan?

Låt mig avslutningsvis återvända till Björklunds glada svammel i morgontv igårmorse, det om att man inte behöver skriva så mycket om de elever som uppnår målen. Det är en vanlig, farlig missuppfattning. Duktiga elever har precis lika stort behov av och ffa precis lika stor rätt till feedback, komplett och detaljerad, som andra.

Ville bara påminna om det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar