söndag 29 juni 2008

FRA kan inte spana på folket

Ingvar Åkesson får äran att uttala sig ytterligare en gång idag. Jag hoppas verkligen han uppskattar all uppmärksamhet hans ord får?

I SvD talar Åkesson och säger bland annat följande:

FRA ska signalspana till stöd för regeringens utrikes, säkerhets- och försvarspolitik och i övrigt för att kartlägga yttre hot mot landet. Spaningen får bara avse utländska förhållanden.

Detta har riksdagen bestämt i lagen om försvarsunderrättelsetjänst. Genom den nya lagen regleras verksamheten ytterligare. En ökad reglering från statsmakternas sida är viktig och något som jag efterlyst sedan jag började på FRA 2003.

Spaningen blir också genom den nya lagen teknikneutral. Istället för att enbart få spana i etern blir det möjligt för oss att också spana i kabel, just där som mycket av trafiken numera går. Fortfarande får spaningen endast avse utländska förhållanden.

FRA kan alltså inte spana på inhemska företeelser. Därmed faller påståendet att FRA skulle jaga fildelare lika platt som att FRA skulle spana på svenska folket i övrigt.

En stor mängd internationell trafik går genom Sverige. Genom att FRA får spana i den trafik som går i tråd över gränsen kan FRA förse sina uppdragsgivare med information ur den internationella trafiken. Den inhemska trafiken får FRA fort- farande inte spana på.

Låt oss titta på det han säger. Intressant är att fundera över hans användning av 'får', 'ska' och 'kan', jag är övertygad om att han inte omedvetet blandar korten.

FRA får enbart bedriva spaning avseende utländska förhållanden. FRA får spana på den internationella trafik som går genom svenskt kabelnät. Den inhemska trafiken som går i samma kabelnät får FRA inte spana på.

- Första frågan jag ställer: vilken definition använder FRA på begreppet internationell?

- Andra frågan: hur avgör FRA om trafiken är inhemsk eller internationell innan de spanat på den?

- Tredje frågan: Hur förfar FRA med eventuell inhemsk trafik som rör utländska förhållanden?

FRA ska signalspana till stöd för regeringens utrikes, säkerhets- och försvarspolitik och i övrigt för att kartlägga yttre hot mot landet.

- Fjärde frågan: Regeringens säkerhetspolitik rör även inhemska förhållanden, liksom inre hot mot landet. Är denna del av politiken undantagen från signalspaningen?

Och så var det det här med kan: FRA kan alltså inte spana på inhemska företeelser, hävdar Åkesson, trots att han redan tidigare talat om att det är fullt möjligt, tekniskt och regelmässigt.

- Femte frågan blir därför: Vill Åkesson få oss att tro att samtliga nuvarande, liksom samtliga framtida, anställda vid FRA har en sån oantastlig moral och vandel att de aldrig ens skulle kunna förmå sig till att utnyttja den teknik som finns till hands till något annat än att spana utrikes till? Aldrig, under några förhållanden, skulle kunna förmås att ta emot mutor? Aldrig skulle drabbas av nyfikenhet? Aldrig skulle slösurfa omkring och följa en intressant diskussion en seg söndag när det inte händer ett dugg på det nät de är satta att övervaka?

Finns sådana människor?

Hej till publiken! Varför var det så brått att få igenom lagen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar