måndag 2 juni 2008

Sjukt

På onsdag, dvs i morgon, avgör riksdagen om regeringens förslag till nytt sjukförsäkringssystem skall gälla från och med första juli, dvs från och med nästa månad.

Denna reform innebär att efter ett halvt års sjukskrivning, för vad det vara månde, skall försäkringskassan pröva den sjukskrivnes arbetsförmåga gentemot hela arbetsmarknaden. Alltså inte den sjukskrivnes möjlighet att återgå till sitt arbete eller yrke, utan gentemot hela arbetsmarknaden. Om personen ändå inte visar sig arbetsför, trots försäkringskassans ansträngnigar, prövas personens arbetsförmåga gentemot hela arbetsmarknaden ännu en gång, ytterligare ett halvår senare. Envisas personen ändå med att fortfarande vara sjuk, ha värk, nedsatt muskelstyrka eller vad det nu kan vara, finns en liten möjlighet kvar - i ytterligare tvåhundra dagar kan personen få en betydligt lägre ersättning. Sen är det kört. Ingen mer sjukpeng, oavsett hur illa personen i fråga mår.

Detta innebär att en människa som bedöms kunna utföra lättare arbetsuppgifter, packa upp varor i en butik, tex, eller svara i telefon, skriva rapporter liggande eller vad det nu kan vara, skrivs ut från försäkringskassan. Att få arbetsgivare är beredda att anställa någon som skulle kunna skriva rapporter liggande, men inte kan ta sig till arbetsplatsen, fästs ingen vikt vid.

Samma regering vill besluta om obligatorisk a-kassa, oavsett om man har råd eller inte. Det finns ett samband, men i inget av fallen vinner den fattige, sjuke människan på reformerna.

Det är ett kallt samhälle vi går emot.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar