fredag 27 juni 2008

Mona Sahlin river upp FRA-lagen

Mona Sahlin talar i flera dagstidningar om hur socialdemokraterna avser att riva upp FRA-lagen när de kommer till makten. Men läs noga vad hon säger, ty hon talar om lagen i dess nuvarande form. Det hon menar är alltså att lagen skall rivas upp på samma sätt som Federly sa nej, dvs inte alls. Den skall bara omformas lite så att folket tror att den rivits upp, eller reformerats, eller skärpts, eller fått fler säkerhetskontroller. Inget av detta kommer att spela någon egentlig roll.

Socialdemokraterna har INTE för avsikt att riva upp FRA-lagen, tvärtom. De har endast för avsikt att ändra färgen på gardinerna. Det är allt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar