måndag 30 juni 2008

Halvårsskifte

Halvårsskifte, och en rad nya lagar och regler träder i kraft. En rad andra ändras, och ytterligare några försvinner, för alltid eller för ett tag.

Den förändring som påverkar de flesta torde vara försäkringskassans ändrade regler, rehabiliteringskedjan som di kallar't. Kritiker befarar bland annat kraftigt ökade kostnader för kommunerna när sjuka en efter en faller ur systemet eftersom de faktiskt inte blir friska på kommando. Hur stor är risken, tror ni, att detta leder till ändringar i socialförsäkringslagen så att kommunerna i sin tur kan neka den sjuke ersättning med motiveringen att personen inte varit villig att ta anvisad praktikplats, tex? En del kommuner har väl redan den regeln, såvitt jag vet, men blir det lag blir det praxis över hela landet.

Kallt nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar