tisdag 5 januari 2010

Jo, det här med allmänbildning och framtid och sånt

Häromdagen skrev jag om hur allmänbildning stolt hamnade i topp på listan över statusindikatorer. Jag pratade också om hur det egentligen inte är allmänbildning per se det handlar om, ty vore det så skulle våra samhällshierarkier se mycket annorlunda ut. Jag avslutade inlägget med att, rätt glad, konstatera att vi har ett folk som vill bli mer allmänbildade, eftersom vi tycker att den som är allmänbildad är cool.

Vad gör vi åt det?

Jo, jag skriver vi, för min fråga riktar sig till oss alla som tillsammans utgör samhället. I hög grad riktar den sig till makthavarna - Björklund, du hör väl upp när jag talar till dig? - men i nästan lika hög grad riktar den sig till oss allesammans.

Vi skulle till exempel kunna passa på tillfället att bygga ut bildningsväsendet i landet. Vi har en situation där enorma mängder kunnande riskerar att rinna ut i avloppet, bortsköljda av lågkonjunkturen. Vi skulle kunna ta den tillvara istället. Men vi får raska på, för det är nu, genast, den är aktuell, all denna kunskap.

Jag tänker t ex på alla de tekniker, designers, utvecklare och vad mer det nu kan vara som förlorat sina jobb i de stora industriernas dödsryckningar. Volvo, Saab, Ericsson med flera, ni vet vilka jag talar om, inte sant? Tänk om de kunde få möjlighet att samtidigt dela med sig av sitt kunnande till fler, få möjlighet att hålla sig uppdaterade med forskning och utveckling och kanske rent av själva få möjlighet att bidra? Vore inte det en samhällsvinst?

Så varför inte slå två flugor i en smäll? Bygga ut bildningsväsendet, låta folket få tillfälle att just allmänbilda sig och dra nytta av kunnandet som finns?

Jag ser ingen orsak alls till att inte börja genast.

1 kommentar: