lördag 13 december 2008

En helt ny värld

När FRA drevs igenom med hugg och slag för ungefär ett halvår sedan varnades det från många håll att detta bara var första steget. Vi har nu en lag som ger privata intressen rätt att lagra information om privatpersoner på skrämmande lösa boliner, och nu kommer nästa steg: lagringen av informtionen. Ett år till att börja med tycker moderaterna är lagom.

Du sköna nya värld!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar