lördag 30 augusti 2008

lite om FRA

Regeringen återvänder snart från sitt sommarlov, som ni vet har de längre sommarlov än tex skolbarn och industriarbetare, eftersom de.... kanske behöver renovera sina sommarpalats, vad vet jag?

SvD konstaterar att jo, centerns förslag är tekniskt genomförbart men det kommer att kosta många fina pengar:
Försvarets Radioanstalt (FRA) kartlägger yttre hot mot Sverige och ska enligt lagen få del av all teletrafik i kablar som passerar Sveriges gräns. Men kritiker har reagerat eftersom trafik mellan internetanvändare i Sverige ofta går över utlandet. Enligt regeringen och FRA passerar huvuddelen av trafiken utan att läsas. Men en liten del, enligt vad FRA uppgav igår, ”en promille på sin höjd”, rör svensk trafik.

Enligt centerförslaget ska sådan trafik filtreras bort och undantas från spaning till dess regelverket utretts ytterligare. Tekniskt är detta möjligt, men enligt TeliaSoneras koncernsäkerhetschef Håkan Kvarnström kostar en sådan utrustning över 100 miljoner kronor. TeliaSonera vill inte filtrera, utan det får i så fall FRA göra.
Det låter väl bra? Trots att TeliaSonera inte vill vara med på det hela, utan vi skulle tvingas lita på att FRA faktiskt skulle göra det.

Jo, det låter bra, men SvD fortsätter sin artikel:
Men det framgick också att ett sådant filter aldrig kommer att bli hundraprocentigt.

Vid hearingen förklarade FRA sina sökbegrepp. FRA söker inte efter enskilda ord i mejl utan spanar mot trafik från specificerade satelliter, vissa fibrer, i vissa riktningar, telefoner eller IP-nummer eller mot trafik med ett visst mönster.

–Vi behöver inte öppna några mejl för att göra ett urval. Och om vi inte får en träff så blir det ingen lagring, förklarade Mats Nordqvist, chef för FRA:s inhämtning.

Just sökbegreppen är det avgörande – men dessa prövas inte tillräckligt av kontrollinstanserna, ansåg förre Säpo-chefen Anders Eriksson. Han är numera ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och anser att lagen riskerar att fällas i Europadomstolen. Eriksson förordade precisa krav på olika slags spaning för olika ändamål och påpekade att regeringen står ovanför de fem kontrollinstanser som ska inrättas.

–Regeringen och regeringskansliet behöver inget tillstånd för att inrikta FRA:s spaning, sade Anders Eriksson som föreslog att domstol ges möjlighet att överpröva regeringens beslut.
Och det, precis där, ligger en av de stora farorna. Regeringen behöver inget tillstånd. Behöver vi skrämmas med framtida regeringar som kan tänkas ha intresse av att kartlägga folk för att kontrollera och bedriva skrämselpolitik, eller räcker det att titta på den vi har nu?

Artikeln i SvD avslutas med en vid det här laget arttypisk regeringskommentar, i klassiskt smågnälligt mörkblått:
Lagen är antagen, glöm inte bort det, påpekade statssekreterare Håkan Jevrell (m).

4 kommentarer:

 1. Vadå? Är det inte samma utrustning som operatörerna ändå måste betala för och låta FRA använda? Vad är det nya som kommer kosta? Eller visste vi inte att alla kostnader hamnar på slutkonsumenten ialla fall?

  SvaraRadera
 2. Det är bra frågor du ställer. Vad är det nya? Är det nytt, eller är det bara ett sätt att motivera ytterligare kostnader man inte riktigt berättat om tidigare? Jag har inga svar på frågorna, och SvD erbjöd heller inga i den artikel jag talade kring. Din sista fråga är nästan intressantast, jag får dag för dag en allt starkare känsla av att det finns ett växande antal människor idag som inte har det fullt klart för sig. Det här med sambandet mellan tex skatter och statens utgifter verkar inte helt uppenbart för alla längre, om det ens någonsin varit det.

  SvaraRadera
 3. FRA - lagen måste bort, den skapar utrymme för terrorism i Sverige!
  Forskning utnyttjar FRA - lagen och svensk psykiatrisk lagstiftning till att illegalt massavlyssna ovetande medborgare genom noder för syntetisk telepati.

  Anarki inom svensk forskning!
  Artificiella neuronnätverk, nätverksbaserade sensorsystem för signal processering, parallelldatorer för simulering och analys av algoritmer, nanoteknik samt biomarkörer för området medicinska avbildningstekniker utvecklas just nu.
  Systemen kan bland annat användas för att lära datorer att eterburet läsa människors tankar, kallat ”syntetisk telepati”. Läs FAQ på www.synthetictelepathy.net

  En del av denna teknologi medför att forskningen har börjat kopiera människors hjärnor i syfte att skapa artificiell intelligens, bland annat för morgondagens datorer. Läs; http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.101613
  och http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/datorer/article463428.ece

  Syntetiskt tal (talsyntes) är programvaran/språket som möjliggör kopiering av en mänsklig hjärna.
  En dator som förprogrammerats med en viss mängd av ditt språk kan genom avbildningsteknologin och ett lärande system steg för steg kopiera och lära sig din hjärnas kognitiva struktur. I datorn registreras och struktureras dina tankar, datorn får tillgång till dem med samma noggrannhet och snabbhet som din egen dator har tillgång till dokument, mail och bilder.
  Minnes accessen som datorn uppnår efter en tids inlärning, är bättre än den du själv har till ditt eget minne. En dator glömmer inte, tvekar inte och gör inte fel.

  Samfinansiering inom medicin, IT och datortillverkning samt de senaste årens framsteg inom sensorteknik, bio -och nanoteknologier möjliggör utveckling av dessa avbildningstekniker. http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article31269.ece

  Forskare i USA och Europa uttrycker en rädsla för dessa nya teknologier och efterlyser en etisk debatt i ämnet innan det är för sent, detta på grund av att potentialen för missbruk är mycket stor. Hjärnan saknar en brandvägg och är helt oskyddad mot illegal kopiering och avlyssning. Teknologierna utvecklas snabbt nu och sätter samhälle, politik och demokratin i en sådan situation att det i det närmaste är omöjligt att driva en etisk debatt i ämnet. INGEN VET VAD DETTA INNEBÄR ELLER LEDER TILL I FRAMTIDEN.
  Detta faktum räcker dock inte för att i dagsläget tillåta att enskilda individers liv används av forskningen under nuvarande fria jakt på kunskap om hjärnan.

  I nuläget saknar forskare incitament till att tillkännage detaljer i ämnet. Ett tillkännagivande skulle endast leda till att vidareforskning om hjärnan stoppas. Forskarna fortsätter istället i det tysta sin grundforskning med kartläggning av hjärnan.

  Missbruk av teknologierna är alltså redan igång i och med kopieringen av mänskligt beteende.

  Det farliga för samhället med nuvarande situation är att forskarna ensamma besitter kunskap om kommunikation med hjärnan. Referensobjekten i en kopiering med syntetisk telepati tolkas av samhället, som psykiskt sjuka och hänvisas till psykvården. Även polisen hänvisar objekten till psykvården. Åklagare lägger ned polisanmälningar i brist på kunskap.

  Referensobjekt i syntetisk telepati fungerar mot deras vilja som en nod för massavlyssning av människor inom och utom landet. Detta är en allvarlig fara för allmänheten och för rikets säkerhet. Bionic Gate arbetar med etiska frågor kring ämnet ”neurocomputing”. Vi har genom forskningsobjekt som kontaktat Bionic Gate gjort en uppskattning att många tusen människor kontinuerligt illegalt avlyssnas genom noder för syntetisk telepati.

  Finns dessa noder medvetet redan utplacerade inom försvarsmakten, politiken, finans –och affärsvärlden?

  Forskare inom dessa teknologier tillhör nu ett av världens största brottssyndikat. Bionic Gate har en samlad kompetens och historik inom detta ämne och kan på begäran lämna en mer detaljerad beskrivning om dessa teknologier.
  Sveriges regering blundar och låter bli att agera i frågan, trotts flera påstötningar!

  SvaraRadera
 4. Undertecknad, du skulle vinna mycket mer intresse för din text om du valde att publicera den i en egen blogg, och kanske kanske tonar ner paranoian lite grann. Visst förstår jag att du tycker det är det skrämmande utsikter som öppnar sig, men att skrika högt och hysteriskt rusa runt i bloggosfären sprider inte kunskap. Möjligen panik, och det är aldrig särskilt konstruktivt.

  SvaraRadera