söndag 3 augusti 2008

Borg förklarar sig

Anders Borg förklarar i DN hur det kan komma sig att Sveriges tillväxt stannat av och arbetsmarknaden inte gnistrar och glimmar.
Ibland är det högkonjunktur och ibland är det lågkonjunktur.
förklarar finansministern.

Jaha, är det så enkelt?
Sverige har mycket starka offentliga finanser och vi har goda förutsättningar att dämpa inbromsningen
fortsätter han. Hur kan man dämpa inbromsningen av något stillastående?
Finansministern menar att världsekonomin, med stigande olje- och matpriser, bär det största ansvaret för den stagnerade svenska tillväxten. Nu är det upp till den svenska regeringen att införa reformer för att få fart på ekonomin igen.
Vi ser intresserat på hur denna acceleration ska gå till, men håller inte andan medan vi väntar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar