söndag 3 augusti 2008

fundamentalism

Fundamentalism (eng. The Fundamentals) ursprungligen beteckningen på en amerikansk kristen kalvinistisk rörelse, men har allt mer kommit att få betydelsen bokstavstrogen (till exempel NEO, Norstedts svenska ordbok). En anhängare av fundamentalism kallas fundamentalist.


Wikipedia får bjuda på definitionen idag.

Fundamentalism är otäckt, vilket fundament det än är personen är trogen. Det som ffa skrämmer mig är hur funamentalister ofta går till rabiat angrepp mot någon som de uppfattar som hotande mot fundamentet. Detta gäller i hög grad religiösa, tex kristna som kan få rent hjärnsläpp och vräka ur sig både det ena och det andra mot den som vågar fråga om, eller rent av ifrågasätta, deras världsbild. Handgripligheter och våldsdåd är inte heller ovanliga. Det gäller i lika hög grad antireligiösa fundamentalister, som ägnar stor kraft och energi åt att fördöma allt som överhuvudtaget kan anas ha något att göra med tron på något utanför det rent handgripligt påtagligt verkliga. Lika mycket kraft och aggression kan läggas på att fördöma den religiöse. Sexuella fundamentalister, religiösa eller inte, heter eller homo, är lika illa de, och det gäller politiska och kulturella och alla andra sorters fundamentalister också.

Att någon har en annan synvinkel än man själv kan, kort sagt, uppfattas som både kränkande och hotfullt så till den milda grad att man är beredd att göra slaktavfall av den som råkar stå emellan, vare sig den personen är inblandad eller inte.

Jag undrar jag vad som ligger bakom detta behov av att med alla tillbuds stående medel omvända eller krossa människor som inte ser världen likadant som man själv gör?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar