torsdag 8 januari 2009

En första antydan

Ett projekt, ännu så länge hemligt, kommer under våren att genomföras på initiativ av en, likaledes ännu så länge hemlig, klass, där intäkterna odelat kommer att gå till Röda Korset.

Ni hörde det först här, håll ögon och öron öppna så kommer ni att höra mer om det.

Och medan ni väntar otåligt på detta, skänk gärna en slant i förväg, för att liksom komma igång sådär. Röda Korset tar inte ställning för varken den ena eller den andra sidan i en konflikt, inte i någon konflikt, de tar ställning för de skadade, svaga, små och de som överhuvudtaget aldrig borde dras in i någon konflikt.

Pg 900 800-4 ; Bg 900-8004

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar