onsdag 28 oktober 2009

Rektorn och diagnosen

I Vellinge, en liten kommun i Skåne där medelinkomsten är hög och skattesatsen låg, ligger bland annat Sundsgymnasiet, en kommunal skola där man enligt kommunens egen sidan arbetar med
moderna och elevaktiva arbetssätt. Vad sägs om att studera livet i fågelholken via webcam? Eller att delta i vårt FN-rollspel eller i Europeiska ungdomsparlamentet?
Entreprenörskap präglar alla program på Sundsgymnasiet. Det handlar om att utveckla de kompetenser som är viktiga i arbetslivet idag - att kunna kommunicera, ta vara på kreativitet och handlingskraft, kunna förändras och lära
Rektorn på det kommunala Sundsgymnasiet heter Gert Åkesson och har valt att ta bladet från munnen och öppet och grötmyndigt deklarera sin inställning till bland annat dyslexi:
alla, efter 80-talet uppfunna, handikapp som allergier, Asberger, Damp, ADHD, anorexi, dyslexi, dyskalkyli, oral galvanism, anal magnetism ... endast fantasin sätter gränser
Hans oförblommerade elitism har gett honom uppmärksamhet i flera rikstäckande tidningar, SvD, Aftonbladet och Sydsvenskan lyfter t ex fram rektorns uttalande. Han erbjuds att uttala sig och förtydliga eller förklara sig, men befinner sig enligt flera av artiklarna på semester. På Vellinge kommuns hemsida kan man ta del av kommunens pudlande pressmeddelande angående rektorns uttalande:
En av medarbetarna i kommunen har som privatperson i ett kåseri gett uttryck för åsikter kring några diagnoser och funktionsnedsättningar. Vi tar med skärpa avstånd från de åsikter som framförs i kåseriet. De är inte på något sätt representativa för den verksamhet som bedrivs i kommunens skolor. Vi tar de beskrivna diagnoserna på största allvar och arbetar aktivt och målmedvetet för att ge stöd till alla elever med någon form av problem eller funktionsnedsättning
Det kan tyckas som att kommunen och den som har det pedagogiska ansvaret i den kommunala gymnasieskolan har lite olika syn på saken. Det kan vara så.

Själv blir jag ledsen över att jag inte är förvånad.

4 kommentarer:

 1. Hej ! Tyvärr verkar hans inställning följa hur skolan bemöter elever med dyslexi. Finns det fler som har drabbats av att inte få hjälp av sundsgymnasiet när det gäller dyslexi? Vill komma i kontakt med er, tillsammans kan vi kanske påverka?

  SvaraRadera
 2. Anonym, det var riktigt tråkigt att höra, det är ju tvärtemot vad som skrevs på Vellinge kommuns hemsida! Berätta gärna hur det går, om ni får kontakt med varandra och om det händer något efter tidningsartiklarna.

  SvaraRadera
 3. Uttalandet känns ju lite saxat ur sitt sammanhang här. Det han verkar vara skeptisk mot i mina ögon är att ge barn diagnoser och där har han ju med sig många forskare. Jag ser inte vari elitismen ligger i det, eller är det att han är nedlåtande gentemot diagnosivrare?

  Dyslexi är en omstridd diagnos och det finns skäl att vara lite skeptisk till om det alltid är bra att lägga den diagnosen i knät på sina elever, det samma gäller de andra diagnoserna han nämner. Det man gör är att man lägger orsakern till elevernas svårigheter hos dem, i stället för att se var det kan ha gått snett i undervisningen. Det har till exempel visat sig att barn som jobbat med Bornholmsmodellen (som jag i och för sig inte är överförtjust i) i förskolan i mycket lägre utsträckning får diagnosen dyslexi än barn som inte fått språkundervisning alls i åldrarna 3-5 år.

  SvaraRadera
 4. Kristoffer, här http://www.spegeln.se/index.php?id=43&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3829&tx_ttnews%5BbackPid%5D=552&cHash=7d1f5692cc kan du, om du önskar, läsa hela krönikan där Åkesson raljerar över hur besvärligt det är att som skola och pedagog behöva anpassa sig över de, som han uttrycker sig, 'uppfunna' allergier och handikapp elever kan tvingas kämpa emot. Han tar som exempel också upp en lågstadieskola där man först, som Åkesson uttrycker sig, tvingats "ett skamgrepp på sin slimmade budget" för att anpassa lokalerna efter hörselskadade elever, men gjort det på ett sånt ogenomtänkt sätt att man sedan raskt tvingats anpassa anpassningarna efter allergiska elever. Skolverket skrev i fjol om hur rektorer och huvudmän gör skolgången svårare för elever med funktionshinder genom felaktiga och otillräckliga anpassningar. Skolverket http://www.skolverket.se/sb/d/1708/a/13468 skriver det inte, men slutsatsen att dessa felaktiga och otillräckliga anpassningar kostar mer än att göra det rätt från början känns inte ologisk.

  SvaraRadera