lördag 31 oktober 2009

Bröstcancerfonden

Från Bröstcancerfondens hemsida:
Varje år får närmare 7 000 kvinnor i Sverige beskedet att de har bröstcancer. Det betyder att 18 kvinnor varje dag får höra: Du har cancer. Idag behöver ett sådant besked inte längre uppfattas som en dödsdom. Det har skett stora framsteg inom diagnostik, vård och behandling under de senaste decennierna, som ger stort hopp inför framtiden. Men vi måste satsa mer på forskning för att förstå varför bröstcancer uppstår och hur man kan anpassa behandlingen till varje enskild individ. Trots framstegen inom forskning och behandling så dör 1 500 kvinnor varje år i bröstcancer i Sverige, det innebär att var 6:e timme avlider en kvinna av bröstcancer.

Bröstcancerfonden är de bröstcancerbehandlades egen fond och den startades 2001 av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation - BRO som har drygt 11 000 medlemmar i 33 föreningar runt om i Sverige. Mer information om vår organisation och verksamhet finns på www.bro.org.se.

De gåvor som kommer till fonden går till viktig klinisk forskning, information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras familjer:
75 % av nettobehållningen går till forskning,
14 % till verksamhetsfonden som bekostar information t ex hemsidor och broschyrer samt utbildning av kontaktpersoner (information om kontaktpersonverksamheten finns här)
10 % delas ut som stipendier till vårdpersonal och medlemmar för vidareutbildning
1 % delas ut som bidrag till rehabilitering och rekreation till medlemmar.
De administrativa kostnaderna för fonden ligger strax under 20 %.
Därför är min blogg för tillfället rosa.

Tillhör du dem i samhället som har pengar, sätt in en slant på PlusGiro: 90 05 91-9 eller Bankgiro: 900 5919 Har du inte själv pengar över så prata om Bröstcancerfonden, så kanske du inspirerar någon som har att ge ett bidrag. Det gör också skillnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar