lördag 30 maj 2009

Alla - en definition

I diskussionen kring profilklasser, profilskolor och nivågrupperingar i största allmänhet blir det ibland lite luddigt vilka elever man pratar om. Det är lätt att ta för givet att alla tänker på samma sätt som man själv tänker, vilket rätt som det är leder till missförstånd och kommunikationsproblem.

Jag har vi flera tillfällen pratat om alla elever, att alla elever utvecklas om de stimuleras och utmanas på den nivå där de befinner sig. Alla elever här innebär bokstavligt talat alla elever. Nivågrupperingar, profilskolor och så vidare ger inte bara utrymme för de högbegåvade eleverna inom ett visst ämne att utvecklas, det ger precis samma utrymme för övriga elever att utvecklas tillsammans med elever på ungefär samma nivå.

Förutsatt, givetvis, att ingen politiker, skolledare eller byråkrat någonstans får för sig att ta resurser från någon elevgrupp. Det kan tyckas, för en ytlig iakttagare, att det här med att bedriva skola kostar ett samhälle en faslig massa pengar. I själva verket, vill jag hävda, handlar det om att man investerar en del i skolan, på alla nivåer för alla för att man klokt nog inser att det i långa loppet ger samhälleliga vinster av stora mått.

Jag hoppas jag förklarat hur jag ser saken tydligt nog nu? För säkerhets skull:

Alla elever innebär varenda en, oavsett förkunskapsnivå, oavsett talang eller begåvning, oavsett socialgrupp eller geografisk närhet till ett eller annan, oavsett kön eller kultur eller vilket annat sorteringsverktyg man kan tänka sig.

Ville bara få det sagt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar