lördag 21 februari 2009

Våra digitala liv är hotade!

Isobel Hadley-Kamptz skriver i Expressen om hur hon ser att FRA, Ipred, Piraträttegångar och kontrollbehov riskerar att ta ifrån oss den frihet vi har idag, oroar hon sig:
Vi har precis levt i ett decennium av oöverträffad frihet. Den digitala revolution som pågått och pågår får 1968 att framstå som ett bridgeparty [...] Det handlar om en teknisk och mänsklig utveckling där det ena sporrar det andra i oändliga feedback-loopar.
Det som gör detta möjligt är dels internets själva struktur, dels den anda av frihet och nyfikenhet som präglar nätet.
Båda dessa grundförutsättningar hotas nu.
Hon fortsätter:
Om länken är marken så är frihetsandan luften på nätet. Och den hotas direkt av alla integritetskränkande lagar.
Redan ser vi hur människor i Tyskland med deras FRA-lag avstår från att exempelvis kontakta psykologer och själavårdare via nätet.
Man vill inte få sina svagheter dokumenterade och lagrade av staten.
Samma sak kommer så småningom gälla även diskussioner om upphovsrätt, kopiering, multipliering. Straffen är så potentiellt drakoniska att människor kommer att dra sig för att ens riskera att delta.
Det är precis vad upphovsrättsindustrin vill. Men det är förödande för samhället. Vi får ett tystnadens klimat.

Jag ser en annan framtid. Jag kan nämligen inte föreställa mig att den tystnaden går att uppbåda, mer än möjligen tillfälligtvis. Lyckas det någon att någonstans på Internet forma, som Hadley-Kamptz uttrycker det, "en miljö där tanken att varje idé bör hållas åtskild från andra, skyddad i en liten guldbur låst med upphovsrätt och patent" kommer tankarna och idéerna att hitta andra vägar.

Internet liknas ibland vid en informationsmotorväg. Det är en dålig bild, eller snarare en beskuren bild av en mycket liten del av verklighetens Internet. En motorväg är ett tillrättalagt stycke transportsträcka, anpassat för en sorts fordon som har väldigt svårt att ta sig fram någon annanstans och därigenom en underbar möjlighet för 'någon' att kontrollera vart och när människor förflyttar sig. Internet är inte bara denna motorväg, internet är dessutom, och mycket mer, ett nät av rätt tillfälliga stigar över hela världen, upptrampat utanför, vid sidan av och oberoende av denna motorväg av människor som utan större möda kan välja en annan väg om denna förstörs på ett eller annat sätt, människor som inte alls vill vare sig tala om vart de är på väg, som hellre går en annan väg än stannar och låter sig registreras. Inte för att de är ute på farliga vägar, utan bara för att friheten är värd de extra stegen. Teknikutvecklingen som tagit oss hit pågår fortfarande, nya vägar och nya möjligheter till kommunikation kommer ständigt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar