lördag 20 mars 2010

Huset på Arlozorovgatan


Huset på Arlozorovgatan är Simon Kudrischoffs debutroman, en lättsam bagatell om ett antal människor i ett hus i TelAviv. Parallellt löper historien om mannen efter vilken gatan namngetts.

Trots att handlingen snuddar vid teman som otrohet, självmord, sorg, personlig identitet, sexuell frustration, religion och kulturkrockar griper den aldrig tag i läsaren. Kudrischoff berättar historien omväxlande genom de olika karaktärernas perspektiv, och läsaren ges ibland flera perspektiv på samma händelse, vilket skulle kunna skapa både närhet till karaktärerna och miljön.

Dessvärre bidrar det sirliga språket, kanske avsett att ge en känsla av det hebreiska språkets uttryckssätt, kanske använt främst för att Kurdrischoff trivs med det, skapar det en distans som ytterligare förstärks av det lätta anslaget. Läsaren glider ovanpå, engageras inte i karaktärernas öden, de ibland dråpliga episoderna snuddas bara vid och läsaren lämnar boken med en axelryckning.

En lättsam, motståndslös läsupplevelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar