torsdag 17 december 2009

Samhället och individen

Kyrksyster berättar vem som kan vända sig till kyrkan för att få hjälp, och vad man kan få hjälp med. Angelägen information i utanförskapets tidevarv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar