tisdag 8 december 2009

Förändringars tidevarv

Det är mycket som förändrats i världen på senare tid. Ska vi vara ärliga förändras det nog hela tiden, men på senare tid har det blivit så tydligt, upplever jag. Kanske är det åldern som gör att jag upplever att samhället blir allt kallare, hårdare och mindre tillåtande, att individens utrymme blir allt mindre, skillnaderna ökar och hierarkierna blir tydligare samtidigt som fördömandet mot den som inte följer mallen och rör sig åt samma håll samtidigt allt mer markerat.

Det är inte så roligt att se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar