torsdag 3 december 2009

Försäkringskassan

Jag har börjat fundera över om det kan vara så att Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender bestämt sig för att driva saken till sin spets och den vägen tvinga fram en humanare försäkringskassa? Gång på gång hör jag henne beslutsamt upprepa hur försäkringskassan följer de lagar som gäller, de regler och riktlinjer politikerna lagt upp, medan politikerna allt desperatare försöker lägga över ansvaret på henne med vagt mummel om tolkningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar