onsdag 14 maj 2008

Skamlös reklam

Folkhögskolan Hvilan

Att läsa på folkhögskola är inte som att läsa på gymnasiet. Eleverna är äldre, klasserna mindre, betygssystemet annorlunda och framförallt, stämningen är en helt annan. Det är inte heller som att läsa på Komvux, undervisningen på folkhögskola ger utrymme för var och ens personliga utveckling, lärarna finns tillgängliga för både hjälp och handledning och inga elever springer förbi för enstaka lektioner enbart på torsdag eftermiddag, på folkhögskolor läggs vikt vid gemenskap och gruppdynamik.

Hvilan skiljer sig från många andra folkhögskolor framförallt i det faktum att skolan är partipolitiskt och religiöst obunden. Arbetarrörelsen är huvudman för många folkhögskolor, och olika kristna rörelser är huvudman för andra. Det finns till och med en muslimsk folkhögskola, men Hvilan är en helt fristående folkhögskola. Det finns inte heller möjlighet att bo på internat på Hvilan, ytterligare en skillnad mot många andra folkhögskolor.

Hvilan är en liten skola, omkring 200 elever läser varje år allmän kurs, naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller hälsoinriktning med massage. Fritidsledare kan man också läsa till, och för lindrigt utvecklingsstörda finns FFF-kursen, Fritid Framtid Friskvård.

Som jag sa, fullkomligt skamlös reklam. Välkommen in på Hvilans hemsida och läs mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar