tisdag 13 april 2010

Lärarlegitimationer

Införande av lärarlegitimationer är tapeten, det tas upp i media och bloggar.

Att yrkeslärare, dvs män i medelåldern som kommer från 'den riktiga världen' och 'kan ta grabbar på ett sätt som inte de där lärarna kan', inte behöver ha legitimation förvånar mig inte, det skulle ju innebära ett erkännande om att 'de där lärarna' kanske har något att komma med de också och solka det romantiska skimret kring 'de riktiga männen från den riktiga världen'. Att hemspråkslärare också undantas förvånar inte heller, de räknas ju ändå inte riktigt som riktiga lärare.

(jag hoppas ni noterar den något sarkastiska tonen?)

I övrigt tycks det vara ett bra förslag, förutom detaljer om att rektorer ska vara inblandade. Det öppnar för ännu mer av det godtycke och den svågerpolitik som redan präglar den kommunala skolan, och riskerar att göra eleverna situation än mer utsatt.

Nej, tänk ett varv till där, regering, och lägg makten hos någon som inte spelar golf med kommunalrådet eller är gift med dennes bror.

5 kommentarer:

 1. Kan man inte också se det som att det kommer att höja kraven på att rektorerna ska vara insatta i den pedagogiska verksamheten?

  SvaraRadera
 2. Morrica, det är nog snarare problemen med att rekrytera yrkeslärare och hemspråkslärare som är orsaken till undantaget. Lärarlönerna är lägre än lönerna i de branscher yrkeslärarna kommer ifrån, bland annat därför är yrkeslärare svåra att få tag på. Hemspråkslärarsituationen är jag mindre insatt i, men gissar att det är samma sak där.

  När det gäller mentor och rektor som parter i legitimeringen delar jag din tveksamhet. Jag verkar ha haft bättre rektorer än du, men det är ändå en stor makt att ge både mentor och rektor att döma ut en person för sitt yrke efter fem års universitetsstudier.

  SvaraRadera
 3. Christer, visst kan man det, om man vore mindre krass. Och sen läser man om Vellingerektorns sätt att uttala sig om elever med läs och skrivsvårigheter och så blir man bekymrad igen.

  Helena, min rektor är jordens salt, men jag är ändå fullt medveten om att det finns andra sorters rektorer. Bjästa-rektorn är väl det senaste aktuella exemplet, både med sin ignorans kring Internet som borde var självklart för varje pedagog idag, och med sin kallsinniga inställning gentemot en kränkt elev.

  Att en sådan människa ska ha makt att avgöra vilken pedagog som ska få lärarlegitimation och vilken som inte ska det tycks mig rent ut sagt skrämmande.

  Vad gäller yrkeslärare och hemspråkslärare ber jag att få hänvisa till disclaimern om sarkasm raden under.

  SvaraRadera
 4. Det är något som haltar här.
  Man ökar kraven för att höja statusen och locka till sig svårrekryterade grupp - samtidigt som man inte ställer krav på de allra mest svårlockade?

  Vad är sarkasm egentligen? Finns det i lösvikt? Här behövs massor om vi inte ska drunkna i vår egen cynism!

  SvaraRadera
 5. Det är klart man inte kan ställa krav på de svårlockade, dem ska man ju fjäska för.

  Sarkasm finns både i pulverform och gasform, inte på lösvikt men det lär finnas många olika storlekar på förpackningarna, har jag hört. Du återvinner förpackningen, väl?

  SvaraRadera