lördag 22 mars 2008

Det var en gång en sjö

I den sjön växte en näckros. Nästa morgon fanns där två. Morgonen därefter fanns där fyra, och så vidare. Varje dag fanns dubbelt så många som dagen innan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar